Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

1.Загальні положення

1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України Стаття 639, є офіційною пропозицією (публічною офертою), далі за текстом – «Оферта», сайту https://edem.vip, далі по тексту – «Виконавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт.

1.2. Виконавець розміщує Публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Виконавця.

1.3. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

1.4. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Виконавцем (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цієї оферти, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

1.5. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Пропоновані можливості, Виконавець пропонує вам відмовитися від використання Послуг.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.1.1. «Послуга» – онлайн послуга, що надається Виконавцем згідно опису відповідної картки Послуги на Інтернет-сайті;

2.1.3. «Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації послуг, роботи або товарів шляхом здійснення електронної угоди.

2.1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.

2.1.5. «Виконавець» – компанія, що реалізує послугу, представлені на Інтернет-сайті.

2.1.6. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених в оферті.

2.1.7. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.1.8. Онлайн марафон– це виступ, лекція, мова, які відбуваються в режимі реального часу і/або в режимі трансляції їх записи за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персональної посилання (доступу) на умовах цієї оферти.

2.1.9. «Кошик» – формалізований програмно на Інтернет-сайті інструмент інтернет продажу, який дозволяє Замовнику вибрати до оплати або відмовитися від покупки одного або декількох Послуг, переглянути вартості, вибрати кількість, переглянути дану оферту і провести оплату.

2.1.10. Програма – цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов’язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

2.1.11. Персональне посилання – персональна формалізована у відповідності зі стандартами мережі інтернет-запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Послуги в мережі Інтернет.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується передати у власність Замовника доступ до Послуги на час, обумовлений на інтернет-сторінці відповідної Послуги, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Послуга на умовах даної оферти.

3.2. Справжня оферта регулює купівлю-продаж послуги на сайті, в тому числі:

  • добровільний вибір Замовником Послуги на сайті;
  • самостійне оформлення Замовником замовлення на сайті;
  • оплату Замовником замовлення, оформленого на сайті;
  • обробку і надання Послуги Замовнику.

4. Порядок оформлення замовлення і надання послуг

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Інтернет-сайті.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності можливості надати Послугу, менеджер компанії зобов’язаний поставити Замовника до відома (по телефону, через електронну пошту або іншими каналами зв’язку).

4.4. При відсутності послуги Замовник має право замінити його послугами, відповідними за вартістю або відмовитися від даної послуги, анулювати замовлення.

4.5. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів на електрону адресу office@edem.vip або іншими способами вказаними на сторінці контактів.

4.6. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу або інший канал зв’язку, вибраний при оформленні заявки на участь в Програмі, направляється посилання або текст/відео.

4.7. У разі неотримання Замовником Персональної посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту або іншими способами вказаними на сторінці контактів.

4.8. Персональне посилання або інша інформація дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання/інформацію. Забороняється передача цієї інформації третім особам.

4.9. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.10. Розклад проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації хоча б одним із способів: оповіщення через обрані канали зв’язку, на вказаний Замовником контактний номер телефону, розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, і т.п.

4.11. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства.

4.12. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється заважати іншим учасникам і тренеру проводити навчання будь-яким способом. Якщо подібна поведінка буде визначено і при підтвердженні тренером і технічною службою вебінарного ресурсу факту, що дії були зроблені саме цим учасником, Виконавець має право перший раз попередити Замовника, надавши факти; на другий раз після такої поведінки – Виконавець може анулювати участь Замовника в он-лайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.13. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.14. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовника до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персональної посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.15. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуги вказується в описі на відповідній сторінці Інтерні-сайту на картці Послуги, яку Замовник відправляє до Кошику для розрахунків.

5.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

5.3. Оплата Послуг Замовником означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами даної оферти.

5.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на Інтернет-сайті.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Інтернет-сайті.

5.6. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.7. У разі порушення Замовником п.п. 4.11-4.14 оферти, кошти, сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються.

6. Припиненням договору

6.1. Припиненням Виконання даної оферти можливо:

  • за домовленістю сторін;
  • тимчасово перервати з ініціативи замовника. У такому разі Сторони підписують Додаток до цього договору, Який стає его невід’ємною частина.
  • у випадка Порушення Замовник обов’язків або умов, передбачення даною офертою.

6.2. Розірвання оферти однією з сторін НЕ звільняє замовника від оплати Фактично Надання послуг.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за частковим або повним невиконанням зобов’язань згідно цього Договору, якщо це невиконання є наслідком обставинних неподоланної сили, які підтвердженні Торгово-промислова палата України і стали після вступу в дію цього Договору.

7. Права та обов’язки замовника

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Отримати Послуги на умовах даної оферти.

7.1.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

7.1.3. Входити на онлайн ресурс марафону під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон і ін.).

7.1.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

7.2. Замовник зобов’язується:

7.2.1. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цією офертою.

7.2.2. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цією оферти. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

7.2.3. Підтримувати в справному технічному стані належні йому обладнання та канали зв’язку, що забезпечують доступ до Сайту, такі як але не обмежені списком: комп’ютер, ноутбук, смартфон, доступ до наданого Виконавцю електрона адреса Замовника, мобільний сервіс і т.д.

7.2.4. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про розклад, датах, часу, вартість та умови надання Послуги, яка надається через різні інформаційні канали та розміщена на Інтернет-Сайті. Замовник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

7.2.5. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, які супроводжують відповідну Послугу.

7.3. Замовнику забороняється:

7.3.1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) он-лайн марафону , проведеного в рамках надання Послуг по справжньої оферти.

7.3.2. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн марафону, отримані в рамках цієї оферти.

7.3.3. Поширювати матеріали, отримані в рамках цієї оферти шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

7.3.4. Використовувати отриману в рамках даної оферти інформацію, матеріали в комерційних цілях.

7.3.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (Без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

7.3.6. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

7.3.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, викладачів, адміністраторів, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг.

7.3.8. Передавати і / або надавати доступ до Послуги будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

8. Права та обов’язки виконавця

8.1. Виконавець має право:

8.1.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, з огляду на умови даної оферти, інших, підписаних з Замовником договорів і вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

8.1.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

8.1.3. Самостійно визначати / змінювати дати проведення он-лайн марафону.

8.1.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн марафоні в рамках Програми та вимог Міністерства Освіти і науки України, а також функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

8.1.5. Під час проведення онлайн марафону Програми здійснювати його фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням і (або) голосом Замовника.

8.1.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.

8.1.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного уявлення інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

8.1.8. Проводити анкетування, опитування Замовника про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отриманих послугах з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.1.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Замовника до Програми без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

  • Надання Замовником недостовірної інформації.
  • Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7 цієї оферти.

8.1.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника та по інших каналах зв’язку. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

8.1.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови даної публічної оферти шляхом розміщення нової редакції її на Сайті.

8.2. Виконавець зобов’язується:

8.2.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

8.2.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

8.2.3. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

8.2.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах трансляцій) шляхом розміщення такої інформації відповідно до п. 4.10 даної оферти.

9. Відповідальність сторін та вирішенню СПОРІВ

9.1. У разі Виникнення спорів по питанням, передбачення цим Договором, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішенню їх шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості вирішенню спору шляхом переговорів, спори вирішуються в судновому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

10. Захист персональних даних і конфіденційна інформація

10.1. Погоджуючись з умовами оферти і приймаючи її умови, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця по справжньої оферти (в тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. Права інтелектуальної власності

11.1. Всі онлайн марафони в формі виступів, лекцій; аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цієї оферти (далі – Матеріали) є об’єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. Інші умови

12.1. Оферта вступає в дію з Укладення з моменту оплати замовником будь якої Послуги на сайті і діє на протязі терміну прописаним в карточці Послуги на Сайті до його припинення на Укладення вище умовах.

12.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту даної оферти, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язаних з виконанням оферти, суть термінів, що вживаються в ній, а також відповідність тексту оферти намірам і волі Сторін.

12.4. Якщо будь-яке положення (частина) оферти є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.

12.5. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цієї оферти застосовується право України.

12.6. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

12.7. Зміни умов Договору оформлюються додатково і вступають у дію після Підписання Сторонами.

Реквізити виконавця

Найменування отримувача: ФОП Демедюк Олена Михайлівна

IBAN: UA203220010000026004300004688

ЄДРПОУ: 2906606367

Реквізити Банку: Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352

office@edem.vip

+380969003493